Strona główna » Zespoły WCK "ARA" » Chór Jadwiga

Zespoły WCK "ARA"

Chór mieszany Jadwiga pochodzi z Wodzisławia śląskiego - Radlina II. Głównym dyrygentem jest Ryszard Ucher, drugim Donata Miłowska. Grupa ma ponad 90-letnią tradycję. Czas narodzin chóru zbiega się z czasem ponownego uzyskiwania niepodległości przez Polskę. Dla narodu polskiego wszelkie inicjatywy, które miały na celu krzewienie polskości były bardzo ważne, a taką inicjatywą było m.in. tworzenie towarzystw śpiewaczych. Chór krzewił pieśnią słowo i kulturę polską uczestnicząc w corocznych zjazdach śpiewaczych. Pierwszym prezesem po II wojnie światowej został Augustyn Brachmański a zaraz po nim Paweł Kowol, który pełnił tę funkcję przez 50 lat a obecnie jest prezesem honorowym.

 

Od 1998 r. patronat nad chórem sprawuje Urząd Miasta Wodzisławia Śl.

 

Obecnie zespoł tworzy pod skrzydłami ARA, czyli Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Wodzisławskim Centrum Kultury. 


© 2015 Wodzisławskie Centrum Kultury. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Marcom Interactive