Strona główna » Oferta dla szkół » Godka z naszego podwórka - lekcja gwary śląskiej dla dzieci

Oferta dla szkół

GODKA Z NASZEGO PODWÓRKA - LEKCJA GWARY ŚLĄSKIEJ DLA DZIECI


„Godka z naszego podwórka” to propozycja wyjątkowych warsztatów prowadzonych przez seniorów działających w artystycznej rodzince „Nie Dejmy Sie” dla dzieci. Lekcja trwa 1 godzinę. Podczas zajęć dzieci zetkną się ze śląską gwarą, poznają podstawowe zwroty, usłyszą o ciekawych tradycjach naszego regionu.


Artystyczna Rodzinka Seniorów Nie Dejmy Sie  to trzykrotny laureat Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Artystycznych Klubów Złotego Wieku w Budapeszcie. Jest jedną z czołowych grup artystycznych seniorów województwa śląskiego, która swoje artystyczne programy prezentuje od 40 lat w różnych środowiskach Ziemi Wodzisławskiej, w kraju i poza jego granicami. Głównym przesłaniem jej działalności społeczno-kulturalnej i artystycznej jest przekazywanie pokoleniom oraz utrwalanie tradycji rodzimej kultury śląskiej i ogólnopolskiej. W swoim repertuarze grupa Nie Dejmy Sie prezentuje: widowiska obrzędowe i folklor swego regionu, utwory estradowe oraz sakralne.


Zapraszamy szkoły na zorganizowane lekcje gwary śląskiej dla grup. Proponowane warsztaty są skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej.


Cena: 5 zł / osoba


Aby wziąć udział w warsztatach należy zgłosić się do Wodzisławskiego Centrum Kultury telefonicznie (32) 455 48 55 lub mailowo iza.s@wck.wodzislaw.pl. Termin zajęć ustala się indywidualnie. Zajęcia mogą odbyć się w Wodzisławskim Centrum Kultury lub w szkole / przedszkolu.


© 2015 Wodzisławskie Centrum Kultury. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Marcom Interactive