Strona główna » Projekty » Narodowe Centrum Kultury

Projekty

 

PROJEKT

Potencjał - diagnoza - działanie

 

 

 

W 2014 roku Wodzisławskie Centrum Kultury pozyskało kwotę 30 tys. zł na realizację projektu "Potencjał-diagnoza-działanie", współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury z Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014. Celem zadania było zidentyfikowanie potencjału i kapitału kulturowego wodzisławskiej społeczności lokalnej, jej istotnych zasobów oraz wskazanie punktów animujących oddolne inicjatywy lokalne w przestrzeni miejskiej. Założono, iż jego celem będzie również zwiększenie poziomu otwartości WCK na potrzeby mieszkańców, wspieranie oddolnych inicjatyw, a w efekcie stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi bezpośredniej współpracy i komunikacji, włączając poprzez działania animacyjne nowe osoby, podmioty, grupy nieformalne i ich zasoby. Druga część projektu dotyczyła realizacji pięciu projektów wybranych w ramach konkursu „Wodzisław Śląski - miasto pozytywnych inicjatyw”. Na konkurs wpłynęło 14 wniosków. Komisja konkursowa oceniła je pod względem ich różnorodności, oryginalności oraz stopnia oddziaływania na lokalną społeczność i integrację środowiska.  Zgodnie z regulaminem zaplanowano wyłonienie czterech inicjatyw, jednak z uwagi na wyrównany, wysoki poziom złożonych ofert, komisja zdecydowała o dofinansowaniu pięciu najwyżej punktowanych projektów:

 

1. „Wodzisław legendą owiany i zabawą oczarowany”  - Olga Bauerek

2. „Działam, tworzę, więc jestem...” - Teresa Rybka

3. „Śląska kuchnia – tradycja, zdrowie i dobry smak” - Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku

4. „szkoLna chAndra konTra młodzi” - Młodzi dla kultury

5. "Noc teatrów" - Witold Bornikowski

 

Opisy zwycięskich projektów

 

Olga Bauerek - „Wodzisław legendą owiany i zabawą oczarowany”

 

Finałem projektu będzie spektakl teatralny oparty na legendach lokalnych (m.in. o księżnej Konstancji), który będzie podsumowaniem miesięcznych zajęć warsztatowych aktorów amatorów prowadzonych przez aktorów Teatru Wodzisławskiej Ulicy, przy współpracy z Wodzisławskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Stowarzyszeniem Baszta. Dodatkową atrakcją będą liczne animacje dla dzieci (bańki mydlane, dmuchany zamek, zwierzątka z balonów, wykopaliska archeologiczne, malowanie twarzy, gry i zabawy przy muzyce) prowadzone przez animatorki z Kreatorni oraz pracowników wodzisławskiego muzeum. Oba wydarzenia odbędą się w tym samym czasie i miejscu (park miejski, w razie deszczu WCK). Dzięki takiemu zestawieniu działań dorośli będą mogli spokojnie oddać się kulturze, wiedząc, że ich dzieci są pod opieką wykwalifikowanych animatorów.

 

 

Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku - „Śląska kuchnia – tradycja, zdrowie i dobry smak”

 

Projekt dotyczy cyklu spotkań dla stałej, 30-osobowej grupy (młodzież i seniorzy), dotyczących historii i tradycji kuchni regionu. Uczestnicy nie tylko nauczą się jak przyrządzać śląskie potrawy, ale także dzięki wykładom z dietetykiem poznają ich dietetyczną wersję. Zwieńczeniem tych działań będzie wydanie broszury z przepisami.

 

 

Teresa Rybka - „Działam, tworzę, więc jestem...”

 

Projekt zakłada cykl działań, mających na celu zaktywowanie mieszkańców dzielnicy Wilchwy, oraz pobudzenie ich wrażliwości i kreatywności. Wśród nich znajdą się warsztaty decoupage, plener malarski, zajęcia dramowe i ruchowo-taneczne. Finałem będzie impreza. pn. Wilchwiańskie talenty”, na której swoje dzieła zaprezentują nie tylko uczestnicy warsztatów, ale także mieszkańcy dzielnicy, chcący pochwalić się swoim talentem w dziedzinie piosenki, tańca, recytacji, plastyki, gry na instrumencie i gawędziarstwa.

 

 

Młodzi dla kultury - „szkoLna chAndra konTra młOdzi”

 

Projekt dotyczy imprezy plenerowej z okazji zakończenia lata, której zadaniem jest zerwanie z kulturalną biernością wodzisławskiej młodzieży. Imprezy został tak zaplanowana aby każda osoba znalazła coś dla siebie W programie znajdą się koncerty lokalnych zespołów, różnych gatunków muzycznych, stoiska tematyczne, wioska fantasy, pokazy beatbox'u, skate'ingu oraz konkursy i zabawy na scenie.    

 

 

Witold Bornikowski - „Noc teatrów”

 

Projekt zakłada realizację imprezy plenerowej, która odbędzie się w godzinach wieczornych. Zgromadzona publiczność będzie miała okazję uczestniczyć w kilku przedstawieniach, wystawionych przez różne teatry i w różnych formach: od teatru ruchu począwszy, przez teatr uliczny, na happeningu skończywszy. To jedyna taka inicjatywa w regionie.

 

 

 

 

 

 


© 2015 Wodzisławskie Centrum Kultury. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Marcom Interactive