Strona główna » Projekty » Potencjał - diagnoza - działanie

Projekty

 

PROJEKT

Potencjał - diagnoza - działanie

 

 

 

 

WCK pozyskało dotację w wysokości 8 tys. zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Inicjatywy lokalne. Projekt zakłada przeprowadzenie badań społecznych, mających na celu poznanie kulturotwórczych zasobów lokalnej społeczności oraz podjęcie działań służących pobudzaniu aktywności, wsparciu mieszkańców w podejmowaniu samodzielnych inicjatyw, a także odkrywaniu nowych możliwości współpracy samorządowej instytucji kultury ze społecznością lokalną.

 

W celu realizacji części badawczej projektu, WCK zaprosiło do współpracy ekspertów doświadczonych w realizacji badań społecznych. Realizacja zadania będzie wspierana przez animatora wyznaczonego przez Narodowe Centrum Kultury. Przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Wodzisławia Śląskiego pozwoli na zaangażowanie grup, które nie korzystają z oferty Wodzisławskiego Centrum Kultury i do tej pory nie podejmowały z nim współpracy lub robiły to sporadycznie - mówi Magdalena Świergolik, koordynator projektu.

 

Planuje się wyłonienie i dofinansowanie czterech oddolnych inicjatyw, co do których głównym założeniem będzie realizacja projektów, przede wszystkim z osobami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach ośrodka kultury. Czas realizacji pierwszej części projektu przypadał na okres od 28 kwietnia do końca lipca tego roku.

 

Najciekawsze, oddolne  projekty będą realizowane w okresie wrzesień -  listopad 2014 r. w ramach drugiego etapu przedsięwzięcia.

 

Już w maju ruszyły pierwsze działania badawcze, w ramach których przewidziano ankietę internetową, wywiady indywidualne i grupowe. Zaplanowaliśmy również  zorganizowanie  warsztatów  animacyjnych, na które zaprosiliśmy osoby zainteresowane realizacją  autorskich pomysłów na działania kulturalne. 

 

 

Poszczególne etapy:n

1. Wypełnij ankietę, wyraź swoją opinie

 

Wodzisławskie Centrum Kultury zapraszało do wypełnienia ankiety na temat oceny aktywności kulturalnej wodzisławian.

Ankieta została przygotowana w ramach realizacji projektu „Potencjał – diagnoza - działanie” współfinansowanego ze środków Programu Inicjatywy Lokalne 2014 Narodowego Centrum Kultury.

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące pomysłów na nowe działania kulturalne, współpracy z Wodzisławskim Centrum Kultury, nowych rozwiązań dla oddolnych inicjatyw należało skorzystać z kwestionariusza dostępnego pod linkiem: http://www.ebadania.pl/63a9fa575bb02907

Ankieta była anonimowa, jej wypełnienie zajmowało 5-10 min. i nie wymaga ono logowania.

Na podstawie wyników ankiety, opinii zebranych podczas wywiadów indywidualnych i focusowych oraz działań animacyjnych zostały opracowane kryteria konkursu na najciekawsze lokalne inicjatywy kulturalne, z których 5 otrzymało dofinansowanie.

 

2. Konkurs pn. "Wodzisław Śląski - miasto pozytywnych inicjatyw"

 

Wodzisławskie Centrum Kultury ogłasiło konkurs pn. „Wodzisław Śląski - miasto pozytywnych inicjatyw”,  realizowany w ramach projektu „Potencjał-diagnoza-działanie” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury z programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014 r.

 

Poszukiwano osób z pomysłem na zorganizowanie ciekawego wydarzenia o charakterze społeczno-kulturalnym. WCK zaprasiło do współpracy  grupy nieformalne, liderów lokalnych, oraz  organizacje pozarządowe zainteresowane realizacją ciekawych, oddolnych  inicjatyw .

 

Na konkurs wpłynęło 14 wniosków. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, oceniła je pod względem poprawności formalnej i merytorycznej. Zwróciła uwagę na ich różnorodność, oryginalność oraz na duży stopień oddziaływania na lokalną społeczność oraz integrację środowiska.  Zgodnie z regulaminem zaplanowano wyłonienie czterech inicjatyw, jednak z uwagi na wyrównany, wysoki poziom złożonych ofert, komisja zdecydowała o dofinansowaniu pięciu najwyżej punktowanych projektów:

 

1. „Wodzisław legendą owiany i zabawą oczarowany”  - Olga Bauerek

2. „Działam, tworzę, więc jestem...” - Teresa Rybka

3. „Śląska kuchnia – tradycja, zdrowie i dobry smak” - Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku

4. „szkoLna chAndra konTra młodzi” - Młodzi dla kultury

5. "Noc teatrów" - Witold Bornikowski

 

TUTAJ MOŻESZ POBRAĆ PROTOKÓŁ Z OBRAD KOMISJI

 

 

3. Opisy zwycięskich projektów

 

Olga Bauerek - „Wodzisław legendą owiany i zabawą oczarowany”

 

Finałem projektu będzie spektakl teatralny oparty na legendach lokalnych (m.in. o księżnej Konstancji), który będzie podsumowaniem miesięcznych zajęć warsztatowych aktorów amatorów prowadzonych przez aktorów Teatru Wodzisławskiej Ulicy, przy współpracy z Wodzisławskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Stowarzyszeniem Baszta. Dodatkową atrakcją będą liczne animacje dla dzieci (bańki mydlane, dmuchany zamek, zwierzątka z balonów, wykopaliska archeologiczne, malowanie twarzy, gry i zabawy przy muzyce) prowadzone przez animatorki z Kreatorni oraz pracowników wodzisławskiego muzeum. Oba wydarzenia odbędą się w tym samym czasie i miejscu (park miejski, w razie deszczu WCK). Dzięki takiemu zestawieniu działań dorośli będą mogli spokojnie oddać się kulturze, wiedząc, że ich dzieci są pod opieką wykwalifikowanych animatorów.

 

 

Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku - „Śląska kuchnia – tradycja, zdrowie i dobry smak”

 

Projekt dotyczy cyklu spotkań dla stałej, 30-osobowej grupy (młodzież i seniorzy), dotyczących historii i tradycji kuchni regionu. Uczestnicy nie tylko nauczą się jak przyrządzać śląskie potrawy, ale także dzięki wykładom z dietetykiem poznają ich dietetyczną wersję. Zwieńczeniem tych działań będzie wydanie broszury z przepisami.

 

 

Teresa Rybka - „Działam, tworzę, więc jestem...”

 

Projekt zakłada cykl działań, mających na celu zaktywowanie mieszkańców dzielnicy Wilchwy, oraz pobudzenie ich wrażliwości i kreatywności. Wśród nich znajdą się warsztaty decoupage, plener malarski, zajęcia dramowe i ruchowo-taneczne. Finałem będzie impreza. pn. Wilchwiańskie talenty”, na której swoje dzieła zaprezentują nie tylko uczestnicy warsztatów, ale także mieszkańcy dzielnicy, chcący pochwalić się swoim talentem w dziedzinie piosenki, tańca, recytacji, plastyki, gry na instrumencie i gawędziarstwa.

 

 

Młodzi dla kultury - „szkoLna chAndra konTra młOdzi”

 

Projekt dotyczy imprezy plenerowej z okazji zakończenia lata, której zadaniem jest zerwanie z kulturalną biernością wodzisławskiej młodzieży. Imprezy został tak zaplanowana aby każda osoba znalazła coś dla siebie W programie znajdą się koncerty lokalnych zespołów, różnych gatunków muzycznych, stoiska tematyczne, wioska fantasy, pokazy beatbox'u, skate'ingu oraz konkursy i zabawy na scenie.    

 

 

Witold Bornikowski - „Noc teatrów”

 

Projekt zakłada realizację imprezy plenerowej, która odbędzie się w godzinach wieczornych. Zgromadzona publiczność będzie miała okazję uczestniczyć w kilku przedstawieniach, wystawionych przez różne teatry i w różnych formach: od teatru ruchu począwszy, przez teatr uliczny, na happeningu skończywszy. To jedyna taka inicjatywa w regionie.

 

 

Dodatkowych informacji na temat projektu udzielają: Magdalena Świergolik -magda.s@wck.wodzislaw.pl oraz Joanna Stanisz-Cebula - kinopegaz@wck.wodzislaw.pl

 

 

 

 


© 2015 Wodzisławskie Centrum Kultury. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Marcom Interactive