Strona główna » Aktualności » "Śląska muzyka" trwa w najlepsze

Aktualności

 

Projekt „Śląska muzyka” trwa w najlepsze

 

Chór „Jadwiga” z Wodzisławskiego Centrum Kultury wraz z chórem  Stowarzyszenia Śpiewaczego Ostrawskich Nauczycielek pracowali nad repertuarem polskich i czeskich pieśni podczas warsztatów wokalnych w Istebnej.

 

Wspólne muzykowanie, jakie miało miejsce 24 i 25 lutego, było kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach unijnego projektu „Śląska muzyka”. Integracja, wzbogacanie repertuaru oraz wymiana doświadczeń przyświecały temu spotkaniu. Dwudniowy pobyt pozwolił również na wypracowanie pomysłów na skuteczniejsze promowanie działalności chóralnej oraz edukacji wokalnej młodego pokolenia. Był też czas na zapoznanie się z atrakcjami turystycznymi regionu. Ponadto chóry miały okazję wystąpić w kościele w Jaworzynce i zaprezentować repertuar sakralny.

 

Projekt „Śląska muzyka” zakłada szereg działań artystycznych na terenie czesko-polskiego pogranicza, takich jak występy, warsztaty wokalne, czy wspólne przygotowanie śpiewnika.

 

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu możliwe było zakupienie strojów dla chóru „Jadwiga” oraz teczek nutowych. Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego oraz Ostrawy mieli okazję zapoznać się z twórczością chórów podczas występów po obu stronach granicy.

 

Zespoły miały również okazję zapoznać się z tradycjami bożonarodzeniowymi partnera. Było to możliwe dzięki dwóm działaniom zorganizowanym w styczniu 2018 roku, podczas których chóry występowały z repertuarem kolęd i pastorałek. Jedno ze spotkań odbyło się w uroczystość Trzech Króli, chórzyści zaśpiewali w kościele Marii Magdaleny oraz WNMP w Wodzisławiu Śląskim. Kolejne wydarzenie miało miejsce w Ostrawie. Tam 13 stycznia zespoły zaprezentowały się w zabytkowym kościele św. Wacława.

 

- Dobra współpraca środowisk śpiewaczych z WCK służy nie tylko zacieśnianiu międzynarodowych kontaktów, ale też promocji i wzbogacaniu kulturalnego potencjału miasta – zaznacza Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

 

Kolejne, planowane działania projektowe dotyczyć będzie opracowania śpiewnika, w którym znajdą się polskie i czeskie pieśni ludowe, typowe dla obszaru ziemi śląskiej. W maju odbędą się wspólne występy w ramach Festiwalu Poodří Františka Lýska w Starej Wsi nad Ondrejnicą oraz finałowy koncert plenerowy na wodzisławskim rynku i występ w kościele WNMP w Wodzisławiu Śląskim.

 

Projekt „Śląska muzyka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”.

 


© 2015 Wodzisławskie Centrum Kultury. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Marcom Interactive