Strona główna » Projekty » RPO » Wodzisław Uwodzi

Projekty

 

Wodzisław Uwodzi - Cykl imprez kulturalnych w Wodzisławiu Śląskim

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby

 

"Wodzisław uwodzi" - pod takim hasłem w 2010 roku Wodzisławskie Centrum Kultury promowało miasto. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie WCK otrzymało na realizację projektu o tej samej nazwie. Wysokość dotacji wynosiła ponad 304 tysiące, zaś całkowity koszt realizacji projektu to prawie 437 tysięcy złotych. Przygotowana koncepcja promocji miasta przez kulturę została dofinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-13.

Projekt "Wodzisław uwodzi" zakładał wypromowanie Wodzisławia Śląskiego jako miasta
o interesującej i wszechstronnej ofercie kulturalnej. W tym celu zorganizowane zostały trzy duże przedsięwzięcia kulturalne:

 

  • FOLKLOR BEZ GRANIC
  • TAŃCZ!MY
  • WODZISŁAWSKI PRZEGLĄD KINA UFF!OWEGO

Zasadniczym punktem całego projektu była efektywnie prowadzona polityka informacyjno - promocyjna. Intensywny, wykorzystujący różne narzędzia marketing wraz z szeroko zakrojoną promocją to bardzo istotne elementy projektu "Wodzisław uwodzi".


Projekt "Wodzisław uwodzi" zakładał wypromowanie Wodzisławia Śląskiego jako miasta o interesującej i wszechstronnej ofercie kulturalnej.

 Zasadniczym punktem całego projektu była efektywnie prowadzona polityka informacyjno - promocyjna. Intensywny, wykorzystujący różne narzędzia marketing wraz z szeroko zakrojoną promocją to bardzo istotne elementy projektu "Wodzisław uwodzi".

 - Tak kompleksowe podejście do kwestii artystycznych oraz marketingowo - promocyjnych w zakresie kultury umożliwi dotarcie do wszystkich zainteresowanych odbiorców, co gwarantuje znacznie wyższy poziom zaspokojenia popytu lokalnego na wydarzenia kulturalne o tematyce zbliżonej do przedsięwzięć objętych projektem - mówiła Nadia Mechine.

Na koniec warto dodać, że "Wodzisław uwodzi" został wysoko sklasyfikowany przez Komisję Oceny Projektów, która przyznała mu aż 77,75 procent maksymalnej ilości punktów.

 


© 2015 Wodzisławskie Centrum Kultury. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Marcom Interactive